Bulharsko

SEZNAM PAMÁTEK UNESCO V BULHARSKU


                               

                                            
                                           

 

Nessebar

Původem thrácká osada, poté řecká kolonie, později byzantská pevnost . Vládli zde: Thrákové, Řekové, Římané, Byzantinci, Janované, Slované, Turci , nyní Bulhaři.

Do seznamu Unesco byl Nessebar zapsán v roce 1983.

 

Ivanovo

Památka z 12-14. stolení. Je to seskupení skalních kostelů, kaplí a klášterů. Cely zde byly vytesány do skal, obývali je mniši. Na stěny malovali fresky, ze kterých se dodnes dochovalo pouze 5 maleb. Památka leží nedaleko města Ruse.

Do seznamu Unesco bylo Ivanovo zapsáno v roce 1979.

 

Thrácká hrobka Kazanlak

Stěny hrobky ze 4. století  pokrývají velmi zachovalé thrácké malby.

Do seznamu Unesco byla hrobka Kazanlak zapsána v roce 1979.

 

Madarsky jezdec

Vytesaný relief ve skalní stěně se stal tak významným, že je i na bulharských mincích. Jezdec na koni, se svým psem právě  probodává kopím lva.

Stěna, kde se reliéf nachází je v oblasti Madara, asi 13 km od Šumenu.

Do seznamu Unesco byl Madarsky jezdec zapsán v roce 1979.

 

Bojana

Vesnice, kde se nachází kostel sv. Pantelejmona z 11-13 stol. . Vesnice se nachází nedaleko Sofie. Naleznete zde zajímavé malby - fresky.

Do seznamu Unesco byl zapsán v roce 1979.

 

Pirin

-národní park.  Naleznete zde ledovce, vodopády, jezera.

Do seznamu Unesco byl zapsán v roce 1983.

 

Sreberna

-přírodní rezervace.  Je to velké jezero, kde je možné pozorovat mnoho ptáků / nejzajímavější jsou pelikáni/ . Nachází se nedaleko /asi 20km/ od města Silistra.

Do seznamu Unesco byla zapsána v roce 1983.

 

Sveštari

Thrácká hrobka s krásnou výzdobou - reliéfy. Nachází se nedaleko města Ruse.

Do seznamu Unesco byla zapsána v roce 1985.

 

Rilský monastýr

-klášter, největší v Bulharsku. Prý i nejkrásnější.  Založen byl v 10 století, fresky jsou ze 14 století.

Nachází se jižně od Sofie.

Do seznamu Unesco byl zapsán v roce 1983.

 


 

 oficiální stránky Unesco